English Srpski

Grafički dizajn

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično.
 
Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija", kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Najčešći poslovi grafičkog dizajna:
  • Logo dizajn
  • Vizit karte i memorandumi
  • Izrada knjige standarda (Logo,vizit karte,koverte,memorandum,flayer,bilbord i web site šabloni)
  • Osmišljavanje i kreiranje kampanja (direct mail, outdoor, itd.)
  • Priprema za štampu
  • Redizajn postojećih metarijala
RGB Group ima višegodišnje iskustvo u dizajnu, produkciji i postprodukciji grafičkih materijala. Dodatno za klijente možemo uraditi i praćenje efekata urađene kampanje.
 
RGB Group
Jurija Gagarina 216/33, 11030 Novi Beograd
Srbija 
 
 +381 63 230 016  
 
Copyright 2019. All rights reserved.
ostavite komentar
Vaša e-mail adresa